Mach mit! - Tipps von Thomas Brezina

Thomas C. Brezina. Bild: Sender / ORF / Günther Pichlkostner
Thomas C. Brezina. Bild: Sender / ORF / Günther Pichlkostner

Sendetermine

ORF 1 Sender: ORF 1
Fr, 23.10.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Fr, 23.10.

ORF 1 Sender: ORF 1
Di, 27.10.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Di, 27.10.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mi, 28.10.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mi, 28.10.

ORF 1 Sender: ORF 1
Do, 29.10.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Do, 29.10.

ORF 1 Sender: ORF 1
Fr, 30.10.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Fr, 30.10.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mo, 02.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mo, 02.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Di, 03.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Di, 03.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mi, 04.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mi, 04.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Do, 05.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Do, 05.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Fr, 06.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Fr, 06.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mo, 09.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mo, 09.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Di, 10.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Di, 10.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mi, 11.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mi, 11.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Do, 12.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Do, 12.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Fr, 13.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Fr, 13.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mo, 16.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mo, 16.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Di, 17.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Di, 17.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Mi, 18.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Mi, 18.11.

ORF 1 Sender: ORF 1
Do, 19.11.
7:55

Okidoki Tipp

7:55–8:00 Do, 19.11.